Sizin İçin Seçtiklerimiz

İhracatın - İthalatın Finansmanı


İhracat Teyidi

Bankamız, dünyanın birçok ülkesindeki geniş muhabir ağı ile ihracat yapan müşterilerimizin işlemlerinde, ithalatçılar tarafından açılan akreditiflere ve garanti mektuplarına, ithalatçının bankasına ve/veya ülkesine teyit vermek suretiyle aracılık etmektedir.

Bankamız IFC (International Finance Corporation) ve EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ile Dış Ticaretin Finansmanı kapsamında anlaşmalar imzalamıştır.

IFC (International Finance Corporation) İşbirliği

IFC ile Global Dış Ticaret Finansmanı Programı kapsamında; teyit bankası olunması konusunda yapılan anlaşma ile birçok Afrika, Orta Asya, Latin Amerika, Doğu Avrupa ülkelerinin bankalarıyla çalışma imkanı sağlanmıştır. Bu program kapsamında, 87 ülkeden 221 amir bankanın riski IFC garantisi altına alınmaktadır.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

EBRD ile Dış Ticareti Kolaylaştırma Programı kapsamında; Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nda bulunan 18 ülkeden 93 amir bankanın riskleri EBRD garantisi altına alınarak, ihracat yapan müşterilerimize bu piyasalarda güvenilir tahsilat olanağı sağlanmaktadır.

Prefinansman

Firmaların, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizmet alımının finansmanı amacıyla, bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri bir kredi türüdür.

Bankamızca, söz konusu kredilere garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir.

Post Finansman

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp Bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

Açılan ithalat akreditifi ile ilgili olarak satıcı / ihracatçı tarafından ibraz edilen uygun vesaik karşılığı muhabir bankanın yaptığı ödeme, kredinin vade ve faiz başlangıç tarihini oluşturur.

Forward İşlemleri
Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir.

Forward sözleşmelerinde tarafları, alıcılar ve satıcılar oluşturur. Taraflar, anlaşma tarihinde (Valör) miktar, fiyat ve para değişimi tarihi (vade) konusunda mutabık kalırlar.

Avantajları

 • Kur riskinin kontrol edilmesini sağlar,
 • İthalat ya da ihracat, vadeli ödeme veya tahsilat durumunda kur değerinin daha önce belirlenmesi sayesinde kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinden korur,
 • Dalgalı kur sisteminin getirdiği kur belirsizliğini ortadan kaldırmış olur,
 • Nakit girişi ve karlılık oranında, beklenmedik ama aldatıcı dalgalanmaları önler.
İhracat Factoringi
Vadeli ve mal mukabili ihracat yapan firmalar için uygun olan bu ürün, ihracatçının alacaklarının takip ve tahsilinin “factor” tarafından yapıldığı durumda söz konusu olur. Firmalara, factoring’in avantajlarını kullanarak yeni müşteri kazanma, değişen rekabet koşullarına uyum sağlama, finansman hizmeti ile vadeli alacakları nakde çevirebilme olanağı sağlar.

Borçlu firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, tanınan limitler çerçevesinde alacağı garanti edilir. Garantinin geçerli olabilmesi için öncelikle gönderilen malın ayıplı olmaması, varsa alıcı ve satıcı arasında yapılan satış sözleşmesinin koşullarına uyulması, limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir. 
Forfaiting
Forfaiting, ihracat işlemlerinden doğan ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacağın, rücu edilmeksizin (kayıtsız, şartsız ve cayılamaz) bir banka ya da bir finans kurumu tarafından satın alınmasıdır. Forfaiting'in "alacağın kesin olarak satılması" esasına dayandığına dikkat edilmelidir. 

İhracatçı açısından avantajları 

 • İhracatçının likiditesinin artmasını sağlar.
 • İhracatçının kredi alabilme kapasitesi artar.
 • Riski bulunmamaktadır.
 • Vadeli satıştan dolayı herhangi bir tahsil ve takip sorunu ile bunlara ait masraf bulunmamaktadır.
 • İhracatçının rekabet gücünü artırır.

İthalatçı açısından avantajları 

 • İthalatçı firma, maliyetini önceden ve kesin olarak bilme avantajına sahiptir.
 • Satıcının riskten korunduğunu bilmesi, ithalatçı firmaya pazarlık avantajı sağlar.
 • Gayrinakdi kredi kullanmış olduğundan nakdi kredi kullanma imkanını saklı tutar.
Yurtdışı Teminat Mektubu

Yurtdışından Teminat Mektubu Gelmesi (Kontrgaranti)

Bankamız, müşterilerine hitaben yurtdışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının kontrgarantisi tahtında VakıfBank’a iletilmiş garanti mektuplarını da düzenleyebilmektedir.

Yurtdışına Teminat Mektubu Verme (Harici Garanti)

Yurt dışındaki muhatap kişi ve kurumlara hitaben bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir işin yapılması gibi konularda düzenlenen gayrikabili rücu bir banka ödeme yükümlülüğüdür.

Mektubun konusunu oluşturan taahhüdün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde; mektupta belirtilen tutar, Bankamız tarafından ilk talebinde muhataba ödenir. Yurtdışına olan borç ve taahhütlerinizin VakıfBank garantisi altına alınmış olması firmanıza, dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlar.


Bilmeniz Gerekenler

VakıfBank’a döviz havalesi gönderme işlemi
Aşağıdaki bilgiler ile Döviz Havaleniz alıcısına daha hızlı ulaşır.
 • Bankamızın Swift kodu(BIC) →TVBATR2A,
 • Havale göndericisinin adı, soyadı, adresi,
 • Havale alıcısının adı, soyadı, adresi ve telefonu,
 • Alıcıya ait IBAN numarası. Eğer bilinmiyorsa hesap numarası, hesabın bulunduğu şubenin adı veya şube kodu. Havale alıcısının hesap numarası yoksa açık adresi, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi gerekmektedir.
VakıfBank’tan döviz havalesi gönderme
Havalenizin sorunsuz olarak alıcısına ulaşması için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak en yakın VakıfBank şubemize bildirilmesi gerekir.
 • Havale göndericisinin adı, soyadı, adresi, telefonu,
 • Havale alıcısının adı, soyadı, adresi, telefonu,
 • Havale alıcısının IBAN/hesap numarası,
 • Havale alıcısının bankasının adı, kodu (Fedwire, BLZ, Sort Code vb.)
 • Karşı banka Swift kodu(BIC),
 • Yurtdışı şube ve iştiraklerimizce ödenmek üzere gönderilen havalelerde alıcının hesap numarası yoksa veya bilinmiyorsa baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve telefon numarası gerekmektedir.

Bankamızda bulunan hesap numaralarınıza ait IBAN numaralarınızı; şubelerimizden, internet sitemizden ve 444 0 724 Telefon Bankacılığı’ndan öğrenebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Aile Geliriniz 

Almak İstediğiniz
Evin Expertiz Değeri 

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,

Vade (Ay)

0 TL

Aylık Ödenmek İstenen Taksit

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,

Vade (Ay)

0 TL

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,

Vade (Ay)

0 TL

Aylık Ödenmek İstenen Taksit

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,
Daha yüksek bir aylık taksit tutarı veya daha düşük bir kredi tutarı girmeniz gerekmektedir.
0 Ay

Arkadaşınıza Tavsiye Edin

Siz de VakıfBank KOBİdost’un kampanya ve ürünlerini arkadaşlarınıza önerebilir onların da bu imkanlardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Sizin

Arkadaşınızın

Gönder